Privacy statement en privacybeleid

In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door het Zomerdagkamp Schalkhaar.

Worden er foto’s gemaakt?
Ja, tijdens het evenement zullen er foto’s gemaakt worden. Dit gebeurt alleen door personen die zijn aangewezen door de organisatie van het Zomerdagkamp Schalkhaar. Zij zullen ook herkenbaar zijn als (werkgroep)lid. De foto’s zullen met name overzichtsfoto’s van de evenementen betreffen en worden alleen geplaatst op de website en de sociale media van het Zomerdagkamp Schalkhaar. U kunt via het contactformulier van de websites van het Zomerdagkamp verzoeken een bepaalde foto te laten verwijderen. Geef hierbij de datum en bestandsnaam op van de desbetreffende foto.

Wat zijn persoonsgegevens?
Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt het Zomerdagkamp Schalkhaar persoonsgegevens?
Het Zomerdagkamp Schalkhaar verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

  • Vrijwilligers en begeleiders verbonden met het Zomerdagkamp Schalkhaar
  • Deelnemers aan de verschillende events georganiseerd door het Zomerdagkamp Schalkhaar
  • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
Het Zomerdagkamp Schalkhaar verwerkt persoonsgegevens in het back-end systeem van www.zomerdagkamp.nl. Tevens kan jezelf bij het inschrijven van een event of gebruik makend van een contactformulier de juiste gegevens verschaffen.

Waarvoor verwerkt het Zomerdagkamp Schalkhaar persoonsgegevens?
Als je deel wilt nemen aan een event van het Zomerdagkamp Schalkhaar of aan de slag wilt gaan als vrijwilliger of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven, benaderen en bijvoorbeeld een Verklaring Omtrent Gedrag voor je aanvragen als vrijwilliger.

Als je eenmaal deelnemer bent of relatie van het Zomerdagkamp Schalkhaar bent, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden, maar ook als je een vraag stelt, verwerken wij je gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom events.

Verwerkt het Zomerdagkamp Schalkhaar ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met jouw toestemming of als je dat ons vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Je kunt hierbij denken aan een gezondheidsformulier dat het Zomerdagkamp Schalkhaar maakt ten behoeve van een event zoals het Kinderdagkamp.

Het Zomerdagkamp Schalkhaar controleert actief of gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen, zoals een BSN-nummer, niet worden geregistreerd door organisatieonderdelen.

Hoe gaat het Zomerdagkamp Schalkhaar met mijn persoonsgegevens om?
Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de organisatie of het doel waarvoor zij zijn verwerkt.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?
De werkgroepleden van het Zomerdagkamp Schalkhaar en de administratie van Raster verwerken persoonsgegevens in het back-end systeem van www.zomerdagkamp.nl

Uitwisseling van persoonsgegevens binnen het Zomerdagkamp Schalkhaar
Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? Dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. Bijvoorbeeld als je je inschrijft voor een evenement en daarvoor contactgegevens direct uit de ledenadministratie worden opgehaald. Het Zomerdagkamp Schalkhaar kan en mag geen gegevens uitwisselen met externe partijen.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?
Gegevens gerelateerd aan je inschrijvingen worden in beperkte vorm na uitschrijving en aflopen van event bewaard om statistische informatie zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. Daarnaast is het voor de groep met deze informatie mogelijk oud-leden te informeren over bijvoorbeeld een reünie. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is het Zomerdagkamp Schalkhaar gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Kan ik zien welke gegevens het Zomerdagkamp Schalkhaar van mij verwerkt?
Op dit moment is het niet mogelijk in te loggen op www.zomerdagkamp.nl om uw gegevens in te zien. Wel kunt u deze opvragen door contact op te nemen.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door het Zomerdagkamp Schalkhaar kun je ook contact opnemen via de website www.zomerdagkamp.nl.

OPT-OUT
Om het gebruik van www.zomerdagkamp.nl zo makkelijk mogelijk te maken, kan het Zomerdagkamp Schalkhaar je (automatische) serviceberichten sturen. Denk hierbij aan een bevestiging van je inschrijving voor een event of een betalingsbevestiging. Het is niet mogelijk om je voor deze serviceberichten uit te schrijven. Het Zomerdagkamp Schalkhaar beschouwt deze als noodzakelijk voor een goede gebruikerservaring.

Wijzigingen privacybeleid
Het Zomerdagkamp Schalkhaar behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Het verdient aanbeveling om dit privacybeleid voor het gebruik van www.zomerdagkamp.nl te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent. Je kunt dit privacybeleid zelf opslaan of raadplegen via https://zomerdagkamp.nl/privacy-statement-en-privacybeleid/.

Disclaimer
De inhoud van www.zomerdagkamp.nl is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel het Zomerdagkamp Schalkhaar tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt het Zomerdagkamp Schalkhaar expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.