Veelgestelde vragen

Inschrijven

Hoe kunnen kinderen zich inschrijven?
Inschrijven kan digitaal via deze website. Houd rekening met het volgende:
–  Er kunnen maximaal 250 kinderen aan het kamp meedoen.
–  Aanmelden kan uitsluitend digitaal vanaf zondag 3 april, 12.00 uur.
–  De inschrijving sluit zondag 17 april óf op het moment dat er 250 kinderen zich hebben aangemeld. 
–  Is het aantal van 250 kinderen bereikt? Dan worden de kinderen op de wachtlijst geplaatst
   (op volgorde van aanmelding). 
–  Na 17 april gaat de organisatie kijken of kinderen van de wachtlijst nog mee kunnen doen. Dit hangt van een aantal factoren af, waaronder het aantal vrijwilligers. 
De machtiging die u vindt bij de inschrijving moet uiterlijk zondag 24 april binnen zijn. Let op: is de machtiging (voorzien van handtekening!) niet op tijd binnen, dan komt de inschrijving te vervallen. 

De machtiging willen wij digitaal retour ontvangen. Dit kan door het formulier te printen en in te vullen, te ondertekenen, er een foto van te maken en deze te mailen naar zdkschalkhaar@gmail.com.
N.B. Het rekeningnummer op de machtiging moet overeenkomen met het rekeningnummer op het aanmeldformulier.
Na inschrijving ontvangt u een bevestiging per e-mail. (check ook uw spambox!). Voor kinderen die op de wachtlijst staan geldt dat u na 25 april 2022 bericht ontvangt of uw kind(eren) wel of niet mee kunnen doen aan het kamp.

Kosten

Wat zijn de kosten van het kamp?
Het inschrijfgeld voor het Zomerdagkamp is € 30,- per kind. Kinderen die meedoen aan de survival betalen € 32,50. Let op: in september 2022 incasseert Raster het inschrijfgeld. 

Kan ik gebruik maken van de Stichting Leergeld?
Komt u in aanmerking voor Stichting Leergeld? Neem dan contact op met Sophie van Veelen van ‘Raster Kinderwerk’ (06-20285645 of s.veelen@rastergroep.nl)

Annuleren en afmelden

Wat zijn de regels voor annuleren en afmelden?
– Kosteloos afzeggen kan tot vier weken voor het kamp, dus tot en met 19 juni 2022. 
– Bij afzeggingen tussen 20 juni en 10 juli 2022 wordt, i.v.m. de reeds gemaakte kosten, 50% in rekening gebracht. 
– Bij afzegging na 10 juli 2022 wordt het hele bedrag in rekening gebracht wegens reeds gemaakte kosten. Voor afmelding dient u een e-mail te sturen aan zdkschalkhaar@gmail.com.

Indeling groepen kinderen

Hoe wordt de indeling van de groepen gemaakt?
De indeling van de groepen wordt gemaakt op basis van de groep/klas van het kind. Daarbij proberen we zoveel mogelijk kinderen uit dezelfde groep/klas van een school bij elkaar te krijgen. Wij streven ernaar dat de kinderen met zoveel mogelijk bekenden in een groep zitten.

Vrijwilligers – ouder/verzorger

Wat moet ik als vrijwilliger doen op het kamp?
Als vrijwilliger kunt u ingedeeld worden bij verschillende activiteiten. Het kan zijn dat u een groepje mag begeleiden, in de keuken mag helpen of bij een attractie mag staan. Wat u moet doen verschilt uiteraard per activiteit. Aan het begin van de dag is er altijd een ‘briefing’. Hierbij wordt duidelijk wat er die dag op het programma staat en wat er van u verwacht wordt.

Wat moet ik als vrijwilliger doen bij de op- en afbouw?
Bij de opbouw zorgen wij er voor dat het kampterrein klaar is om maandag te starten. Dit betekent dat er tenten opgezet worden en dat alle materialen voor de activiteiten worden klaar gezet. Veel materialen moeten van een andere locatie komen. Het vervoeren van deze materialen hoort ook bij de opbouw van het kamp.

Bij het afbouwen van het kamp ruimen we alles weer op. De tenten worden afgebroken en  materialen worden schoongemaakt en verzameld, zodat ze weer opgeslagen kunnen worden. Ook het vervoer naar de locatie waar alle materialen opgeslagen liggen, hoort bij de afbouw.

Kan ik ook meerdere dagen komen helpen?
Uiteraard! Hier zijn wij erg blij mee. We kunnen namelijk alle hulp gebruiken! Op het inschrijfformulier kunt u aangeven welke dagen u wilt komen helpen. Of mail naar zdkschalkhaar@gmail.com.

Waarom moet ik als ouder/verzorger vrijwilligerswerk doen?
Als werkgroep moeten wij de ruimte die de locatie biedt en de veiligheid in acht nemen. Met alleen de jongvrijwilligers en de leden van de werkgroep (ook vrijwilligers) lukt ons dat niet. Vandaar dat we ouders/verzorgers vragen hun steentje bij te dragen aan het kamp.

Hoeveel vrijwilligerswerk moet ik als ouder/verzorger doen?
Het kost ons steeds meer moeite om genoeg vrijwilligers te krijgen voor het kamp. Vandaar dat er per inschrijving/gezin minimaal één vrijwilliger(18+) één dag tijdens het kamp zelf en een ½ dag bij de op- of afbouw van het kamp aanwezig moet zijn.

Kan iemand anders of één van mijn oudere kinderen mijn vrijwilligerswerk overnemen?
Iemand anders mag uw vrijwilligerswerk overnemen. Deze persoon moet wel ouder zijn dan 18 jaar. Is één van uw oudere kinderen onder de 18 jaar dan kan hij/zij niet uw vrijwilligerswerk overnemen, maar kan zich uiteraard wel opgeven als jongvrijwilliger!

Vrijwilligers – jongvrijwilligers

Wat moet ik als jongvrijwilliger doen op het kamp?
Als jongvrijwilliger kun je op het kamp een groepje kinderen begeleiden. Dit zijn kinderen in de basisschoolleeftijd. Je helpt de kinderen bij de activiteiten die er aangeboden worden. Het kan zijn dat je helpt bij het knutselen, maar ook dat je meedoet bij een spel. Je bent samen met een volwassene het aanspreekpunt van je groep.

Ik wil graag met een vriend/vriendin een groep begeleiden. Kan dat?
Een groep kinderen begeleiden vinden wij een grote verantwoordelijkheid. Voor 2 jongvrijwilligers vinden wij deze verantwoordelijkheid te groot. Het begeleiden van een groep doe je dus altijd samen met een volwassene. In 1 tent zijn altijd 2 groepen. We proberen je zeker bij je vriend/vriendin in dezelfde tent in te delen. En vaak zijn er ook drie vrijwilligers op een groep nodig, dan kunnen jullie wel bij elkaar worden ingedeeld.

Indeling vrijwilligers

Ik heb een voorkeur om te helpen bij een bepaald onderdeel. Kan ik dat ergens aan geven?
Bij de aanmelding kunt u aangeven of u voorkeur heeft om bijvoorbeeld een groep te begeleiden of in de keuken te staan. Het blijft een voorkeur, wij kunnen geen garantie geven dat wij aan uw wensen kunnen voldoen.

Ik wil graag van activiteit wisselen met een andere ouder. Mag dat?
U mag zelf wisselen van activiteit met andere ouders, maar laat ons dit even weten! Stuur een mail naar zdkschalkhaar@gmail.com.

Ik kan niet helpen op de dag dat ik me opgegeven heb. Wat nu?
Als u echt niet kunt komen op de dag dat u zich hebt opgegeven, vragen wij u eerst te ruilen met een andere ouder. Er zijn vaak wel ouders die een dag kunnen ruilen of kunnen overnemen. Lukt dit ook niet? Vraag dan in uw omgeving. Opa’s, oma’s, tantes, ooms etc. mogen ook uw vrijwilligerswerk overnemen. Wij vragen u met klem om voor vervanging te zorgen. Wanneer u geen vervanging kunt regelen, kan ook uw kind niet deelnemen. Dat zou jammer zijn!

Dagindeling

Hoe ziet een dag op het Zomerdagkamp eruit?
De kinderen verzamelen iedere dag op de parkeerplaats bij de voetbalvelden van SV Schalkhaar. Om 10.00 uur gaan de groepen onder begeleiding van de groepsleiders naar de tent, waar de rugtas wordt neergezet. De kinderen maken kennis met de groep en begeleiders. Daarna verzamelen we op het veld en zingen wij het kamplied van Schalkhaar.

De kinderen van groep 1 t/m 6 blijven op het kampterrein. De activiteiten bestaan dagelijks uit hutten bouwen. Kinderen van groep 1 t/m 6 bouwen met karton, kinderen van groep 7 en 8 met pallets. De kinderen van groep 7 en 8 gaan op maandag en dinsdag op survival.

Ook gaan we dagelijks knutselen, spelletjes doen, zingen, dansen, vrienden maken, samen werken, voetballen, sporten en vooral veel plezier maken. Tussen 12.00 en 13.00 uur wordt er gezamenlijk per groep geluncht bij de tent. Na de lunch gaan de kinderen verder met de spelletjes of activiteiten.

Om 15.30 uur gaat iedere groep gezamenlijk de tent opruimen. Om de dag af te sluiten, zingen we nogmaals het kamplied van Schalkhaar. Om 16.00 uur lopen de kinderen in groepen naar de parkeerplaats en worden daar weer opgehaald door de ouders/verzorgers.

Op woensdag is altijd de waterdag. Er staan dan verschillende waterattracties op het terrein. Op de laatste kampdag wordt een bijzondere activiteit georganiseerd om het kamp feestelijk af te sluiten. Ouders/verzorgers, opa’s/oma’s, broertjes en zusjes zijn vanaf 14.00 uur welkom op het kampterrein, zodat de kinderen vol trots kunnen laten zien wat ze de hele week hebben gedaan en geknutseld.

Eten & drinken kamp

Wat krijgen de kinderen gedurende het kamp vanuit de organisatie aangeboden qua eten en drinken?
Gedurende de 4 kampdagen, krijgen de kinderen vanuit de organisatie dagelijks: ranja (onbeperkt), tijdens lunch chocomelk en/of melk. Eenmalig wordt aangeboden: een zakje chips, een ijsje.

Wat geef ik mijn kinderen mee qua eten en drinken?
Graag de lunch en fruit meegeven per dag. Er is een gezamenlijk lunch moment en een fruit moment in de ochtend. Drinken wordt aangeboden maar we vragen wel om een lege (plastic) beker mee te geven.

Wat als mijn kind een speciaal dieet heeft?
De kinderen nemen zelf hun lunch mee. Daar kan geen probleem mee ontstaan. Over de centraal uitgereikte producten (zie vraag hierboven), kunt u altijd even langs de keuken-unit komen om te bekijken welke producten het precies zijn met welke ingrediënten. Als uw kind hiervan iets niet hebben mag, is het verstandig om zelf een alternatief mee te geven aan uw kind.

Is er een lunch voor mij als vrijwilliger op de kampdagen (ma-do)?
Nee, als vrijwilliger dient u uw eigen lunch mee te nemen. Er wordt wel onbeperkt koffie, thee en fruitwater aangeboden.

Is er een lunch voor mij als vrijwilliger op de opbouwdagen?
Nee, geen lunch. Er is wel onbeperkt koffie, thee en fruitwater.

Survival

Wat houdt de survival in?
Groep 7 en 8 gaan op maandag en dinsdag op survival. De survival vindt plaats op een kampterrein bij Lettele. De kinderen gaan daar op de fiets naartoe en overnachten in een zelfgemaakt tentje in het bos. Het is de bedoeling dat iedereen blijft slapen. We hebben de afgelopen jaren gemerkt dat als er eenmaal een paar kinderen naar huis willen, er snel meer volgen. Dat heeft invloed op de sfeer in het kamp. Er is genoeg begeleiding om de kinderen te helpen als ze het even spannend vinden. Wil een kind niet aan de survival mee doen, dan komt het alleen op woensdag en donderdag op het Zomerdagkamp

Locatie

Waar wordt het Zomerdagkamp gehouden?
Het kamp vindt plaats bij de voetbalvelden van SV Schalkhaar. Voor de locatie van de Survival zie het hoofdstuk Survival.

Blijven de kinderen ook op het kamp slapen?
Nee, kinderen worden aan het eind van de dag weer opgehaald. Alleen kinderen van de survival blijven een nachtje slapen op de survivalplek.

Kan mijn kind het terrein af?
Uw kind kan via de hoofding/uitgang van het terrein af (dit zal alleen met begeleiding zijn). Alle andere uitgangen worden afgesloten.

Wat is de beste parkeerplek voor het brengen en halen met de auto?
Wij gebruiken een deel van de officiële parkeerplek voor activiteiten. Het andere gedeelte van de parkeerplaats mag gebruikt worden. Eventueel kan er geparkeerd worden langs de weg naar het terrein. We verzoeken iedereen echter om zo veel mogelijk met de fiets te komen.

Calamiteiten

Wat gebeurt er bij een calamiteit?
De veiligheid van de kinderen vinden wij erg belangrijk. Wij zorgen er daarom voor dat er goede opvang is tijdens een calamiteit. Dit kan het geval zijn bij extreem weer zoals onweer.  Op het terrein van SV Schalkhaar is voldoende capaciteit om alle kinderen en vrijwilligers op te vangen. Er is uiteraard ook calamiteitenplan beschikbaar. Hierin staat o.a. hoe wij omgaan met een calamiteit en alle belangrijke telefoonnummers in geval van nood.

AVG/foto’s

Worden er foto’s gemaakt tijdens het kamp?
Op het Zomerdagkamp laten wij met foto’s en video’s zien wat we allemaal doen op het kamp. Het kan zijn dat uw zoon/dochter op dit beeldmateriaal is te zien. Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met de gemaakte foto’s en video’s. De foto’s zullen met name overzichtsfoto’s betreffen. U kunt verzoeken een bepaalde foto te laten verwijderen. Geef hierbij duidelijk aan om welke foto het gaat.

Hier vindt u ons privacybeleid.

Mag ik als vrijwilliger foto’s maken tijdens het kamp?
U mag van uw eigen kinderen foto’s maken tijdens het kamp. Staan er ook andere kinderen op de foto en wilt u deze foto delen via Social media, vraag dan altijd of de ouders van deze kinderen daar geen bezwaar tegen hebben!